وتــــــــر

علی تنها ترین مـــرد زمین استمگر این که تو از این وضع نجاتم بدهی

چهارشنبه, ۲۱ خرداد ۱۳۹۳، ۱۰:۰۴ ب.ظ

امام زمان

سایز اصلی

 

.................................................................................................................................................

شصت اثر حاصل تلاش 25 طراح «نهضت مردمی پوستر انقلاب» از سراسر کشور با موضوع انتظار انقلابی، بر روی سایت این نهضت بارگذاری شد.

+ لینک مجموعه 59 (انتظار انقلابی)

+ لینک مجموعه 89 (به انتظار برخیزیم)


+ لینک مجموعه 90 (به هوای تو)

+ لینک مجموعه 91 (مهدیاران)

 

 

پرنده دل من

 وقتی این کارو داشتم طراحی می کردم اول به این پرنده رسیدم ....

مدت ها بهش خیره شدم و باید اعتراف کنم این جا بود که به خاصیت آینه ای مانیتورم پی بردم!

...

 

....................................................................................

مشکلی برایم پیش آمده ... محتاج دعای خیر همه شما

  • وتر