وتــــــــر

علی تنها ترین مـــرد زمین استدانلود بیش از 70 پوستر ایران جوان

چهارشنبه, ۲۱ اسفند ۱۳۹۲، ۱۲:۱۹ ب.ظ

بیش از هفتاد اثر حاصل تلاش جهادی 30 طراح «نهضت مردمی پوستر انقلاب» از سراسر کشور با موضوع تهدیدات تحدید نسل، بر روی سایت این نهضت بارگذاری شد.

لینک مجموعه 87- ایران جوان       43 پوستر

لینک محموعه 88-ایران جوان (نمایشگاهی)       30 پوستر

  • وتر