وتــــــــر

علی تنها ترین مـــرد زمین است۱۹دی

رفیق

  • وتر

۱۱دی

قاب ماندگار

 

از صفحه قاب ماندگار در اینستاگرام دیدن فرمایید و این کار خیر را دنبال و قاب های شهدا را در مجاز آباد نیز ماندگار کنید.
 

 

  • وتر

۲۹آذر

ماه در برکه


کریـــم کسی است که اگر قدرت پیدا کند، می بخشد

 و اگر دارایی بیابد ارزانــی می دارد و اگر مورد ســــــؤال واقع شود دخواســـــــت را برآورد.

  • وتر

۱۴آذر


سرطان مصرف


سایز اصلی


سرطان مصرف

سایز اصلی


................................................................................................................

برای دیدن مجموعه طرح های سرطان مصرف به سایت نهضت مردمی پوستر انقلاب مراجعه کنید  • وتر

۳۰آبان

  • وتر

۱۹آبان

اسم ناب

امام رضا علیه الاسلام : و از اسلام ناب  است حسن رفتار با دوست و رفیق .

این طرح برای موضوع دوستی و اخوت انقلابی مردم طراحی شده است .

  • وتر

۰۹آبان

پاشنه آشیل

این طرح باهمکاری استاد بزرگوارم آقای سید محمدرضا میری طراحی شده است

سایز اصلی

 

13 آبان

سایز اصلی

 

...............................................................................................................

 

+

  • وتر

۰۳آبان

  • وتر

۲۵مهر

 

امیرمؤمنان علی علیه السلام  :

کسی که بررسی نقصان نفس خویش نکند، هوای نفس بر او چیره می شود
و کسی که پیوسته در حال سقوط و نقصان است، مرگ برای او بهتر است

  • وتر

۲۱مهر

ایثار

  • وتر